محصولات نرم افزاری

Intelart Studio نام نرم افزار جامع مهندسی از شرکت هوش و هنر الکترونیک است، که طراحی و اجرای پروژه های کنترل صنعتی را در بر می گیرد.    تلاش ما در طراحی این نرم افزار یکپارچه سازی و آسان کردن طراحی و برنامه نویسی محصولاتمان بوده است.

تمامی مراحل انتخاب، پیکربندی، شبکه کردن دستگاه ها، برنامه نویسی و طراحی صفحات HMI در این نرم افزار به سادگی قابل انجام است.