ماژول های I/O

ماژول های سری IM با برخورداری از ورودی و خروجی های متنوع آنالوگ و دیجیتال جهت توسعه عملکرد دستگاههای سری I5 طراحی شده اند. بسته به نوع فرایند، یک یا چند ماژول توسعه انتخاب و روی دستگاه میزبان نصب می شود و پس از پیکربندی به عنوان بخشی از دستگاه میزبان شمرده می شود.