دوربین های سری I3

دوربین های پردازش تصویر با هدف دریافت و پردازش تصویر ورودی کاربردی بسیار وسیع در صنایع مختلف از جمله اتوماسیون صنعتی دارند. این دوربین ها در سری I3 و در انواع مختلف به صورت Global Shutter و Rolling Shutter و همچنین به صورت رنگی و مونوکروم تولید و عرضه می شوند.

این دوربین ها در صنایع مختلف با هدف کالیبراسیون و ابزار دقیق، اندازه گیری ابعاد و اندازه، سرعت، مقدار و جهت جا به جایی، رنگ و ... کاربرد فراوان دارند.