PLC های سری I4

PLC ها میتوانند نقش ویژه ای در خودکار کردن فرایندهای صنعتی ایفا کنند که نتیجه آن، ضروری شدن جایگاه این دسته از کنترل کننده ها در صنعت است. (Programmable Logic Controller)

PLCها به خاطر داشتن قابلیت اطمینان بالاتر، مقرون به صرفه بودن و قابلیت تطبیق پذیری بالای خود با فرایند، مورد توجه واقع شده اند. اغلب PLCهای امروزی به صورت ماژولار طراحی می شوند. محصولات سری I4 نیز مطابق همین روش در مدل های مختلف جهت کنترل فرایند های مختلف عرضه می شوند.با توجه به میزان بزرگی فرایند، میتوانید کنترل کننده مناسب را با استفاده از مدل های متنوع ماژول  و CPU انتخاب کنید.

دانلود راهنمای کاربری