PLC های سری I4

PLC ها میتوانند نقش ویژه ای در خودکار کردن فرایندهای صنعتی ایفا کنند که نتیجه آن، ضروری شدن جایگاه این دسته از کنترل کننده ها در صنعت است. (Programmable Logic Controller)

PLCها به خاطر داشتن قابلیت اطمینان بالاتر، مقرون به صرفه بودن و قابلیت تطبیق پذیری بالای خود با فرایند، مورد توجه واقع شده اند. اغلب PLCهای امروزی به صورت ماژولار طراحی می شوند. محصولات سری I4 نیز مطابق همین روش در دو مدل جهت کنترلفرایند های کوچک، متوسط و متوسط رو به بالا عرضه می شوند.با توجه به میزان بزرگی فرایند، میتوانید کنترل کننده مناسب را با استفاده از مدل های متنوع ماژول و سیگنال برد های I/O انتخاب کنید.
هر کدام از محصولات این سری به تنهایی می توانند پردازش و کنترل را انجام دهند و ارتباطات صنعتی نیز توسط این دستگاهها انجام می شود.