آموزش 008 - PLC تنظیم ضرایب خودکار PID

کنترل کننده های PID با تنظیم خودکار، از الگوریتم هایی استفاده می کنند که میتوانند به صورت خودکار ضرایب PID یا PI مناسب برای کنترل یک فرایند را بدست آورند. به طور معمول این تنظیم کننده ها با اعمال سیگنال های خاصی به فرایند و تحلیل رفتار آن، می توانند ضرایب مناسب را محاسبه کنند. در این ویدیو با چگونگی استفاده از تنظیم کننده خودکار PID برای یک سیستم دمایی آشنا خواهید شد.

آموزش 007 - PLC کنترل دما با PID

کنترلر PID ابزاری است که در کاربردهای کنترل صنعتی برای تنظیم دما، جریان، فشار، سرعت و سایر متغیرهای فرآیند استفاده می شود. این کنترل کننده ها از مکانیزم بازخورد حلقه کنترل برای کنترل متغیرهای فرآیند استفاده می کنند و یکی از دقیق ترین و پایدارترین کنترل کننده های کاربردی در صنعت هستند. در این ویدیو چگونگی طراحی یک کنترلر PID برای سیستم دما را خواهید آموخت.

آموزش 009 - کنترل دما Ramp PID

برخی از کنترل کننده های دما این امکان را دارند که ست پوینت خود را با نرخ از پیش تعریف شده ای به سمت مقدار نهایی افزایش یا کاهش دهند.بنابراین مقدار دما نیز با نرخ مشخصی افزایش یا کاهش می یابد. پس از رسیدن ست پوینت به مقدار نهایی، کنترل کننده برای مدتی در آن نقطه کنترل را ادامه میدهد و پس از مدت تعیین شده مجددا شیب جدیدی را شروع میکند. این نوع کنترل کننده ها برای پروسه های صنعتی که تحمل تغییرات شدید دمایی را ندارند بسیار مناسب هستند. در این ویدیو با یک مثال کامل از یک کنترلر Ramp_Soak و Autotuner آن آشنا خواهید شد. با استفاده از حافظه های جانبی مانند SD Card میتوانید علاوه بر کنترل دما ، ثبت داده ها روی فایل اکسل را نیز انجام دهید. یعنی علاوه بر کنترلر دما ، پیاده سازی دیتالاگر دما نیز به سادگی انجام پذیر است.

آموزش 010 - PLC کنترل دمای دقیق با RAMP PID

برخی از کنترل کننده های دما این امکان را دارند که ست پوینت خود را با نرخ از پیش تعریف شده ای به سمت مقدار نهایی افزایش یا کاهش دهند.بنابراین مقدار دما نیز با نرخ مشخصی افزایش یا کاهش می یابد. پس از رسیدن ست پوینت به مقدار نهایی، کنترل کننده برای مدتی در آن نقطه کنترل را ادامه میدهد و پس از مدت تعیین شده مجددا شیب جدیدی را شروع میکند. این نوع کنترل کننده ها برای پروسه های صنعتی که تحمل تغییرات شدید دمایی را ندارند بسیار مناسب هستند. در این ویدیو با تاثیر دقیق بودن ضرایب بر روی کیفیت کنترل دما آشنا خواهید شد. با استفاده از حافظه های جانبی مانند SD Card میتوانید علاوه بر کنترل دما ، ثبت داده ها روی فایل اکسل را نیز انجام دهید. یعنی علاوه بر کنترلر دما ، پیاده سازی دیتالاگر دما نیز به سادگی انجام پذیر است.