آموزش 006 - PLC Modbus TCP Server

یکی از امکانات پی ال سی های امروزی، امکان استفاده به عنوان Modbus TCP Server است. در این حالت سایر دستگاه های کلاینت میتوانند فضای حافظه تعریف شده را بخوانند یا بنویسند. در این ویدیو با نحوه فعال کردن و چیدمان فضای حافظه برای Modbus TCP Server آشنا خواهید شد.