آموزش 003 - طراحی سیستم توزین با لودسل و PLC

سیستم های توزین امروزی بر پایه لودسل ها طراحی می شوند. لودسل یک سنسور اندازه گیری نیرو هست که از طریق ایجاد تنش و کرنش در یک ساختار جامد فلزی، یک سیگنال آنالوگ ایجاد می کنند. این سیگنال میتواند مستقیما توسط پی ال سی ها پردازش شده و مقدار وزن بوسیله فرمول های مربوط به آن لودسل محاسبه شود. در این ویدیو چگونگی طراحی یک سیستم توزین به همراه رابط گرافیکی آن را خواهید آموخت.