پردازش تصویر صنعتی

تصویربرداری فرآیند، هنر تجسم رویدادها در داخل فرآیندهای صنعتی است. پردازش تصویر هنر دستکاری ریاضی تصاویر دیجیتالی برای استخراج اطلاعات کمی در مورد این گونه فرآیندها است.

پیشرفت های مداوم در فناوری های دوربین و پردازنده ها، بروز هرچه بیشتر این توانایی ها را برای نیازهای اندازه گیری، کنترل کیفیت و کنترل فرایند در صنایع مختلف صنعتی امکان پذیر کرده است.

پردازش تصویر صنعتی بیشتر بر اساس استفاده از یک یا چند دوربین یا سیستم تصویربرداری ویژه نصب شده در خط تولید است. دومین جزء الزامی پردازش تصویر صنعتی، یک کامپیوتر قدرتمند جهت انجام محاسبات مربوط به پردازش تصویر است.معمولا  هرکدام از دوربین ها به طور جداگانه برای برنامه مربوطه از طریق رابط های کامپیوتری متغیر پیکربندی می شوند. عوامل تعیین کننده کیفیت برای پردازش تصویر صنعتی تنها وضوح تصویر نیست. پارامترهایی مانند تعداد پیکسل، اندازه و فرم پیکسل و همچنین حساسیت و نرخ تصویر برداری و امکان کنترل نوردهی، ویژگی های ماشه (Trigger) و توانایی دوربین برای انجام اسکن جزئی نیز مهم هستند. پردازش تصویر صنعتی امکان نظارت کارآمد در لحظه (Real Time) محصول را در طول فرآیند تولید فراهم می کند. همچنین در سرعت های بالا، پردازش تصویر صنعتی قادر به ضبط و پردازش دقیق تصاویر و ارسال نتایج به سامانه های دیگر است. این دوربین ها می توانند در مسیر خطوط تولید و حتی مکان هایی که به سادگی دسترسی افراد وجود ندارد نصب شوند، این مکان ها می تواند شامل محیط هایی با دمای خیلی بالا یا خیلی پایین یا محیط های شیمیایی و سمی شود.

دوربین های تولید شده توسط ما با وضوح و نرخ تصویر برداری متنوع عرضه می شوند. علاوه بر وضوح و نرخ تصویر برداری، ماهیت کارکردی متنوع مانند Global Shutter / Rolling Shutter یا رنگی و مونوکروم را در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.