آموزش 010 - PLC کنترل دمای دقیق با RAMP PID

برخی از کنترل کننده های دما این امکان را دارند که ست پوینت خود را با نرخ از پیش تعریف شده ای به سمت مقدار نهایی افزایش یا کاهش دهند.بنابراین مقدار دما نیز با نرخ مشخصی افزایش یا کاهش می یابد. پس از رسیدن ست پوینت به مقدار نهایی، کنترل کننده برای مدتی در آن نقطه کنترل را ادامه میدهد و پس از مدت تعیین شده مجددا شیب جدیدی را شروع میکند. این نوع کنترل کننده ها برای پروسه های صنعتی که تحمل تغییرات شدید دمایی را ندارند بسیار مناسب هستند. در این ویدیو با تاثیر دقیق بودن ضرایب بر روی کیفیت کنترل دما آشنا خواهید شد. با استفاده از حافظه های جانبی مانند SD Card میتوانید علاوه بر کنترل دما ، ثبت داده ها روی فایل اکسل را نیز انجام دهید. یعنی علاوه بر کنترلر دما ، پیاده سازی دیتالاگر دما نیز به سادگی انجام پذیر است.