آموزش 007 - PLC کنترل دما با PID

کنترلر PID ابزاری است که در کاربردهای کنترل صنعتی برای تنظیم دما، جریان، فشار، سرعت و سایر متغیرهای فرآیند استفاده می شود. این کنترل کننده ها از مکانیزم بازخورد حلقه کنترل برای کنترل متغیرهای فرآیند استفاده می کنند و یکی از دقیق ترین و پایدارترین کنترل کننده های کاربردی در صنعت هستند. در این ویدیو چگونگی طراحی یک کنترلر PID برای سیستم دما را خواهید آموخت.