آموزش 005 - PLC Modbus Slave

یکی از امکانات پی ال سی های امروزی، امکان استفاده به عنوان Modbus Slave است. در این حالت سایر دستگاه های مستر میتوانند فضای حافظه تعریف شده را بخوانند یا بنویسند. در این ویدیو با نحوه فعال کردن و چیدمان فضای حافظه برای Modbus Slave آشنا خواهید شد.