آموزش 004 - ارتباط PLC با سنسور Modbus

پروتکل Modbus یکی از انواع پروتکل های متداول صنعتی جهت ارتباط با انواع سنسور (و یا سایر تجهیزات مرتبط) است. پروتکل Modbus RTU بر روی بسترهای سریال مانند RS-485 قابل استفاده است. در این ویدیو خواهید آموخت که چگونه با استفاده از پروتکل Modbus RTU توسط پورت RS-485 میتوان مقدار یک سنسور فشار را خواند.